Sentir, ser capaç d’expressar aquests sentiments i fer-los material.